Welcome on optyopty.com!

Co to jest jaskra?

Jaskra to schorzenie oczu związane z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, które pozostawione bez leczenia doprowadza do uszkodzenia i zaniku nerwu wzrokowego, czego skutkiem jest nieodwracalna ślepota. Jaskra ma wiele odmian. Za najgroźniejszą uznawana jest jaskra pierwotna. Natomiast o wiele częściej występuje jaskra wtórna, nazywana jaskrą zamkniętego lub otwartego kąta przesączania. Zazwyczaj choroba pojawia się po 40 roku życia. Szczególnie obciążone są osoby chorujące na niskie ciśnienie, nadciśnienie, cukrzycę, krótkowzroczność i migreny.

Przyczyny powstawania wszystkich postaci jaskry nie są do końca poznane. Wiadomo jednak, że istnieje jaskra wrodzona, pierwotna, jaskra posterydowa, barwnikowa, jaskra młodzieńcza oraz jaskra u dzieci. Najczęściej choroba wynika z podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, które prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Niekiedy może wynikać z predyspozycji genetycznych, a niekiedy być następstwem innych chorób oczu. Również objawy jaskry nie są jakoś szczególnie charakterystyczne. Choroba lubi rozwijać się powoli i bezobjawowo. Czasami występuje światłowstręt i częste łzawienie, a także pogorszenie jakości widzenia, mroczki przed oczami. Dopiero przy ostrej jaskrze objawy są bardziej charakterystyczne. Występują silne bóle oka oraz bóle głowy zlokalizowane nad łukiem brwiowym. Oko może zrobić się twarde i czerwone.

Sposoby leczenia jaskry

Leczenie jaskry uzależnione jest od typu oraz stopnia zaawansowania choroby i ukierunkowane jest głównie na powstrzymywanie lub minimalizowanie pogarszania widzenia, które jest nieuchronne w naturalnym rozwoju choroby. Zazwyczaj stosuje się trzy metody leczenia: leczenie zachowawcze, a więc leki na jaskrę obniżające ciśnienia wewnątrzgałkowe, leczenie chirurgiczne i leczenie jaskry laserem.

Leczenie operacyjne jaskry to ostateczność. Zazwyczaj przeprowadza się je w momencie, kiedy leczenie laserem i stosowane leki na jaskrę nie zahamowały postępu choroby, a więc uszkodzenia nerwu wzrokowego. Najczęściej wykonywaną operacją jest trabekulektomia. Jej celem jest wytworzenie sztucznej przetoki, przez którą ciecz wodnista może wydostawać się z komory przedniej oka. Operacja jest bardzo skuteczna, niestety nie u każdego może zostać wykonana. Inną metodą chirurgicznego leczenia jaskry jest głęboka sklerektomia, która ułatwia odpływ płynu bez otwierania przedniej komory oka.